Versenyek képekben

Díszünnepség

 

Szükség van mind a 30 ezer orosházira

 

Kedd este tartották az evangélikus templomban a településalapítási díszünnepséget, ahol átadták a városi kitüntetéseket.

 

Örülhet az a település, amely pontosan tudja, mikor van a születésnapja. Orosháza pedig ilyen város, hiszen a korabeli krónikások pontosan feljegyezték azt a dátumot, amikor a várost harmadjára újratelepítő családok erre a földre érkeztek. A város április 24-én tartja legnagyobb ünnepét, a születésnapját, amikor elismerik a település életében maradandót alkotó személyeket, közösségeket.

Az ősök által épített evangélikus templom ódon padsoraiban foglaltak helyet az idei kitüntetettek, hozzátartozóik, barátaik és tisztelőik. Az ünnepség elején az Orosházi Fúvószenekar kamaracsoportjának fanfárjára bevonultatták a város zászlóit, majd a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt az orosházi Kodály Gyermekkórus közreműködésével, Makó Ildikó karnagy vezetésével.

Üzenet a zombai harang mellől

Ünnepi beszédének elején dr. Dancsó József polgármester Bónus István Harangláb című verséből idézett, s ezzel köszöntötte a megjelenteket a zombai harang körül, -- ahogy fogalmazott -- minden orosházi alfájánál, origójánál. Felidézte, hogy a Zombáról érkezett családfők a kiszemelt terület birtokosával szerződést kötöttek, és 1744 Szent György napján Dénes Sándor tanító vezetésével megszállták az orosházi pusztát.

– Ha végigtekintünk a mögöttünk hagyott 268 éven megállapíthatjuk, hogy nagy utat tettünk meg. Az a sokszínűség, amely a település újraalapítását követő évtizedekre jellemző volt, most is megfigyelhető. Ma persze nem a népcsoportok, hanem az élethelyzetek, az emberi tevékenység sokszínűsége jellemző. Ma már nem a mezőgazdaság ereje, hanem az ipari tevékenység súlya dominál. A kereskedelem és a közlekedés pedig mindent összefon, s az államigazgatás az oktatás, az egészségügy pedig a szolgáltatások letéteményeseifogalmazott a városvezető.

Kiemelte, hogy körülöttünk minden átalakulóban, változásban van, ami nem egy emberöltő, hanem pár év alatt formálja át mindennapjainkat.
– Az elkövetkezendő Orosházának sorsát az fogja meghatározni, hogy milyen gyorsan tud alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Azok a települések, amelyek bezárkóznak, elutasítóakká válnak, fiataljaikat elveszítik, lemaradnak a globális versenyben. Azok a települések, amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni a körülöttük zajló változásokhoz életben maradnak, befogadókká válnak, biztosítani tudják az itt élők megélhetését – mondta.

Arról is beszélt, hogy megfelelő válaszokat kell találnunk az intézményrendszer átalakulása, a munkahelyek megőrzése és újak létesítése kényszerei között, amihez meglátása szerint összefogás kell.
– Azok a települések, amelyek kicsinyes politikai acsarkodásba süllyednek, nem fogják megtalálni a jövő lehetőségeit. A mai városvezetők feladata és felelőssége a politikai nézetkülönbségeket tompítva megtalálni a kórházak, a közoktatási intézmények mai körülmények közötti legjobb sorsát, biztosítva, sőt növelve az ellátás, a nyújtott szolgáltatás színvonalát.

Arról is beszélt, hogy a világban zajló hihetetlenül gyors változások az emberek életkörülményeire rendkívül nagy hatással bírnak.
– E helyről, a zombai harang mellől üzenem valamennyi orosházinak, mint ahogy a megmaradásunkat szimbolizálja ez a harang, ugyanúgy, mint a régmúltban is mindenkiért felelősek vagyunk. Senkinek nem engedhetjük el a kezét, mert szegény, mert kevesebb iskolát végzett, mert a vesztesek oldalára sodródott. Szükség van mind a 30 ezer orosházira, mert csak így, együtt tudjuk a következő emberöltőkre is felépíteni városunkat, hűek maradni ahhoz a hét előreküldött, nagyszerű ember lelkületéhez.

- Ehhez a lelkülethez példaképekre, nagyszerű teljesítményekre van szükségünk. Nemes és szép feladat azon emberek, közösségek elismerése, akik sokat tettek, tesznek Orosháza városáért. Az élet számtalan területén lehet ezt bizonyítani: a kultúrában, a sportban, a nevelésben vagy a mindennapi kenyérkereset biztosításában. Egy dolog azonban ezekben az emberekben, közösségekben azonban azonos: megalkuvást nem ismerő elszántsággal, a településalapítók hitével, az itt élőkért dolgoznak, tevékenykednek. Ők a mi ékköveink. Tudjuk jól, hogy az ékkövek is csak akkor tudnak csillogni, ha megfelelő foglalatba vannak illesztve, bízunk benne azonban, hogy önök úgy gondolják, a megfelelő foglalat, Orosháza valóban erős pánt, erős kapocs, erős együvé tartozás. A közösség csak így tudja kifejezni elismerését tevékenységük iránt. Vigyék messze ennek a városnak hírét, de továbbra is tevékenykedjenek érettünk! – zárta beszédét a polgármester.

Ezt követően adták át a kitüntetéseket. A díjazottakat a kollégáink által készített filmeken mutatták be a közönségnek, és mi is ezeken a filmeken mutatjuk be életútjukat.

 

Szabó Ágnes (Orosháza Város Sportolója Díj) és Dr. Dancsó József (Orosháza Város Polgármestere)

(Forrás: http://oroscafe.hu/2012/04/24/szukseg-van-mind-a-30-ezer-oroshazira/cikk/kezisrac )


Partnereink